Privacybeleid

Robin Das Kunstsmid
Schootstraat 224
3550 Heusden-Zolder
BE 0839 760 078, eenmanszaak
E-mail: info@robindaskunstsmid.be
Tel.: +32 (0)474 67 99 62
Website: robindaskunstsmid.be

Uw privacy is belangrijk voor ons. ROBIN DAS KUNSTSMID stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen.

1. Bewaring en verwerking persoonsgegevens

De informatie op onze website robindaskunstsmid.be is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wanneer u ons contacteert via e-mail of het contactformulier, bestaat de kans dat wij u om persoonlijke informatie vragen. We zullen u steeds vragen naar uw naam, voornaam en minstens één manier om u te contacteren, dus uw telefoonnummer of e-mailadres. Allemaal gegevens die nodig zijn om u een normale dienstverlening te kunnen geven en u te kunnen informeren. Deze gegevens worden niet bewaard op deze website, maar op een beveiligde computer. Op die manier kunnen wij efficiënt met u afspreken. Wordt u klant, dan hebben wij uiteraard nog enkele andere gegevens nodig zodat wij u perfect van dienst kunnen zijn.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
• Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
• Om goederen voor u klaar te zetten,
• Om persoonsgegevens te verwerken als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte,
• Om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Dit kan via mail naar info@robindaskunstsmid.be.

ROBIN DAS KUNSTSMID verkoopt nooit uw gegevens aan derden. ROBIN DAS KUNSTSMID verstrekt enkel uw gegevens aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien u kiest om een product te laten verzenden.
Indien in andere gevallen het voor de uitvoering van onze overeenkomst nodig zou zijn om uw gegevens aan derden te verstrekken, wordt u hiervan op de hoogte gebracht en wordt uw goedkeuring gevraagd.

U kan ons contacteren via info@robindaskunstsmid.be om aan te geven dat wij uw gegevens niet langer moeten bewaren. Als u Klant bent hebben wij uiteraard wel een minimaal aantal gegevens van u nodig. Sowieso bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verder hebt u volgens de geldende wetgeving volgende rechten:
• Recht van inzage en kopie;
• Recht van aanpassing of rectificatie;
• Recht van gegevensuitwissing;
• Recht op beperking van verwerking;
• Recht van bezwaar;
• Recht op overdraagbaarheid.
Om gebruik te maken van deze rechten, volstaat het ons te contacteren via info@robindaskunstsmid.be. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

2. Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoek aan deze website zo optimaal mogelijk te laten verlopen en deze functionele cookies bieden de mogelijkheid om de website te optimaliseren. Google Analytics is ingebouwd in deze website, maar uw persoonlijke informatie (IP-adres) wordt eerst geanonimiseerd alvorens aan deze service doorgegeven. De website maakt helemaal geen gebruik van tracking cookies. De cookies op onze internetpagina’s slaan geen persoonlijke gegevens op. U kan cookies altijd uitschakelen en zelfs verwijderen. Dat kan via de instellingen van uw internet browser. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.

3. Beveiliging

ROBIN DAS KUNSTSMID neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@robindaskunstsmid.be.

4. Wijzigingen

ROBIN DAS KUNSTSMID kan het privacybeleid wijzigen. Op de website zal steeds de meest recente versie gepubliceerd zijn.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze site zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.
Privacybeleid